ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΡΟΥΣΣΟΥ ΧΟΥΡΔΟΥ 4
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 
2810283270/332789 (ΚΕΝΤΡΙΚΑ)
2810226065 (ΣΤΑΘΜ. ΛΙΜΕΝΟΣ)
2810220795 (ΣΤΑΘΜ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ)
FAX: 
2810282050