"ΙΔΕΑ CENTER"

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΑΝΑΓΩΝΣΤΑΡΑ 2
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 
2721069911-13
2721029138
FAX: 
2721069916
2721084389
E-MAIL: 
ideainfo@otenet.gr

ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ