ΛΑΖΟΥ - ΚΥΖΙΡΟΓΛΟΥ ΟΛΓΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
Γ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 65
ΠΕΡΙΟΧΗ: 
Α. ΤΟΥΜΠΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 
2310917902
FAX: 
2310930949
E-MAIL: 
lazouolga@hotmail.com

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ - ON LINE ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ