ΛΟΓΓΙΝΙΔΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε.Π.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
9 ΧΛΜ ΣΚΥΔΡΑΣ - ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 
2381072327
ΚΙΝΗΤΟ: 
6936118164
FAX: 
2381072359

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ - ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ