"ΜΙΚΡΗ ΚΙΒΩΤΟΣ" - ΣΑΝΙΔΑ ΜΑΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 52
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 
2107661022
FAX: 
2107661639
E-MAIL: 
info@mikrikivotos.gr

ΘΕΑΤΡΟ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ - ORFF -  ΜΟΥΣΙΚΟΗΧΗΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ - ΑΓΓΛΙΚΑ - ΚΗΠΟΣ  400 τ.μ.