ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΓΑΤΣΙΔΗΣ Α. & Γ. Ο.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΑ ΣΤΡΟΥΓΚΑ, ΟΙΝΟΦΥΤΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 
2262031651
ΚΙΝΗΤΟ: 
6944675610
FAX: 
2262031651

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ & ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΞΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΒΙ. ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 
2710236000
FAX: 
2710236000

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

ΜΥΛΟΙ - ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΕΣ - ΚΟΧΛΙΕΣ - ΚΟΧΛΙΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΣΙΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

Syndicate content