ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟΙΧΟΣ 6
ΘΗΒΑ
2262023891
6946454093
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΩΝΙΑΤΗ 3
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2310938918
6974336667
dentalthom@hotmail.com
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ, ΜΑΘΕΣ
ΧΑΝΙΑ
2825061514
6986525713
kokante@hotmail.de